تعداد عنوان ها: 18
استانداردهای صلاحیت و مواد آموزشی
دکتر حمید گشتاسب؛ رقیه جهدی
توانمندسازی و کاهش فقر (کتاب مرجع بانک جهانی)
دکتر جواد رمضانی؛ دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین؛ بانک جهانی
150,000
جغرافیای جانوری ایران(جلد اول)
هنریک مجنونیان؛ محمد دانش؛ دکتر بهرام کیابی
40,000
جغرافیای جانوری جهان
هنریک مجنونیان؛ دکتر بهرام کیابی؛ محمد دانش
40,000
جغرافیای گیاهی ایران(مجموعه مقالات کاربرد جغرافیای گیاهی در حفاظت)
هنریک مجنونیان؛ جان کلودکلن؛ ه. فرتیاک؛ آی.سی. هج؛ وند لبو؛ جی لئونارد پر؛ فرانک وایت؛ آرمن تاختاجان؛ ویلفرید پروبست؛ ولفگانگ فری؛ میکاییل زهری
18,200
درباره ساختار ژئوبتانیکی ایران
میکاییل زهری؛ دکتر باریس مجنونیان؛ هنریک مجنونیان
24,000
درسنامه فنون مدیریت حیات وحش
دکتر حمید گشتاسب؛ بهمن شمس اسفندآباد
2,000
راهنمای ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی
گریم کلهر؛ پرستو میراب زاده؛ هنریک مجنونیان؛ ریچارد کنچینگتون
13,000
راهنمای تهیه طرح مدیریت زون ساحلی
جی. پی گیبسون؛ پرستو میراب زاده؛ هنریک مجنونیان؛ ای یانگ؛ آ.آر.جی پرایس
8,000
راهنمای طرح ریزی مدیریت مناطق حفاظت شده
دکتر حمید گشتاسب؛ هنریک مجنونیان
42,000
شناسنامه پارک ملی گلستان
دکتر حمید گشتاسب؛ هنریک مجنونیان؛ بهرام زهزاد؛ بهرام کیابی؛ بیژن فرهنگ دره شوری
12,500
طرح ریزی سیستم ملی برای مناطق حفاظت شده
دکتر حمید گشتاسب؛ هنریک مجنونیان
1,200
مناطق محافظت شده ساحلی-دریایی
سوزان گوبی؛ پرستو میراب زاده؛ هنریک مجنونیان؛ کریس بلکلی؛ گریم کلهر؛ لاندینگ دان لافولی؛ کارل جی؛ جان سی. پس؛ ریچارک کنچینگتون؛ آندرو پرایس؛ رادنی سالم
15,000