درباره ما

انتشارات دانشکده محیط زیست از سال 1385 فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1392 از ادغام دو واحد "انتشارات" و"کتابخانه مرکزی"، دفتری به نام "انتشارات و منابع علمی" ایجاد شد که زیر نظر معاونت آموزش و پژوهش دانشکده به فعالیتهای خود ادامه می دهد. با توجه به تحولات فرهنگی و علمی روز و همگام با پیشرفت ها و تحولات گسترده جهانی در زمینه نشر و نیاز روزافزون جامعه علمی و تخصصی کشور،آئین نامه انتشارات و منابع علمی دانشکده محیط زیست در اسفندماه 1395 تصویب گردید که در بخش مربوط به آئین نامه انتشارات می توان با مفاد آن آشنا شد.انتشارات دانشکده محیط زیست از سال 1385 فعالیت خودش را آغاز نمود.